ALV 1

10.00 uur                          Voorjaarsledenvergadering (voor vergaderstukken zie onder)
                                          op de agenda o.a. bestuursverkiezingen 4 bestuursleden, 
                                         waarvoor tegenkandidaten gesteld kunnen worden.

Niet voor 11.00 uur          Algemene Ledenvergadering 1 voor PS-
                                           en WS-verkiezingen

                                      Het belangrijkste onderwerp is het vaststellen van
                                            het Kaderstellend advies PS en WS (zie onder)

                                      

Tussen de middag             Lunch (op eigen kosten € 15,00)

Rond 13.30/14.00 uur     Deelsessies


1.Deelsessie I: QenA-bijeenkomst voor aspirant-kandidaten Provinciale Staten
   en Waterschappen
   
De VVD Regio Zuid wil een Q&A-sessie houden over politiek in de provincie en het waterschap; voor
    geĂ¯nteresseerden in het algemeen en voor VVD'ers die   eraan denken zich kandidaat te stellen voor
    PS of waterschap in het bijzonder. We denken aan een open en interactieve opzet, waarin ervaren
    VVD'ers uit provincie of waterschap een korte aftrap geven en daarna vragen uit de zaal beantwoorden
    onder leiding van een gespreksleider.


2.Deelsessie  II: Reflectie op Haagse politiek 
   
door Tweede Kamerleden

3.Deelsessie III Bijeenkomst voor O&T functionarissen van de lokale netwerken.
   
 

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

AANMELDEN EN REGISTREREN

U kunt zich VANAF 28 MAART 2018 aanmelden via MijnVVD onder evenementen..

Bij binnenkomst in CC de Boodschap dient u zich te registreren
bij de balie van uw provincie; daar krijgt u de stemkaarten voor Provinciale Staten en het waterschap waartoe u behoort.Wij zien u graag tijdens deze dag in Gilze-Rijen in opmaat naar 20 maart 2019,
de Provinciale Staten- en waterschapverkiezingen.