Najaars ALV

Najaarsledenvergadering VVD Regio Zuid  27 oktober 2018

Op 27 oktober 2018 komen we weer bij elkaar voor de najaarsledenvergadering van de VVD Regio Zuid.

De vergadering vindt plaats in 
Dorpshuis 't Klooster, Pastoor Clercxstraat 50 te Zijtaart en begint om 10.00 uur (inloop 09.30 uur)(Aansluitend zullen de tweede  ALV's gehouden worden waarin de verkiezingsprogramma's voor Provinciale Staten van Noord-Brabant en de (drie) Brabantse waterschappen worden vastgesteld, evenals de voorlopige groslijsten. In Limburg en Zeeland worden die ALV-s waarop de lijstrekker voor PS Limburg, de verkiezingsprogramma's en de voorlopige groslijsten voor PS en WS gehouden in de week daarna. (respectievelijk 29 en 31 oktober 2018)}REGISTRATIE VOOR LUNCH VERPLICHT

LET OP: U kunt gebruik maken van de lunch. ER IS GEEN HORECA DUS DIT KAN ALLEEN OP BESTELLING via het aanmelden onder Evenementen in Mijn VVD. (KLIK HIER)
De kosten zijn € 15,00 te betalen bij binnenkomst.
Er kan NIET met pinpas worden betaald; er is wel een geldautomaat.


De formele agenda kent de volgende onderwerpen:

 1. Opening door de voorzitter Onno Hoes
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag van de vergadering van 2 juli 2018
 4. Begroting 2019
 5. Afscheid van John Niessen, tot 2 juli jl vicevoorzitter Limburg

   
 6. 'De slimste online campagne' door Ben van Oosterbosch *) en verdere toelichting door de campagneleider(s)
 7. Eventuele amendementen in te dienen op het verkiezingsprogramma Europees Parlement**)
 8. Agenda landelijke ALV op 24 november in 's-Hertogenbosch
 9. Politieke wereld in Den Haag door het Brabantse Tweede Kamerlid Bas van 't Wout

   
 10. Verschuivingen in de Tweede en Eerste Kamer met 3 nieuwe leden afkomstig uit onze regio
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Deze ALV kent een formeel karakter maar is vooral DE gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken in aanloop naar de komende verkiezingen.

Wij heten U dan ook graag van harte welkom!!

 
*) Ben van Oosterbosch is online marketeer en eigenaar van het social media bureau Boost te Breda.
Zijn hobby is fotografie en hij is verliefd op zijn stad Breda.
Voor de VVD zet hij een campagne op via social media en bereikt hij onze doelgroep én blijft ons publiek geïnteresseerd. Hij zet gerichte campagnes in om elke voor ons belangrijke doelgroep te bereiken. Vandaag licht hij een tipje van de sluier op in zijn presentatie De slimste online campagne.
 
Ben van Oosterbosch