Anco Sneep

Naam: Anco Sneep
Woonplaats: Dinteloord

Lage kosten voor burgers en bedrijven 

Focus op wat je moet doen

De focus van Waterschap Brabantse Delta moet volledig gericht zijn op wat ze moet doen: veiligheid tegen wateroverlast en voldoende water van voldoende kwaliteit. Dat doen tegen lage kosten voor burgers en bedrijven. Punt van zorg is klimaatverandering: droogte en wateroverlast zijn steeds meer aan de orde van de dag. Daar moeten we op anticiperen, om schade te voorkomen. Samen met andere overheden, zoals gemeenten, maar vooral ook met inwoners en bedrijven. 

Liberaal bestuur

Ik ben geboren (1963) en getogen in Dinteloord, heb gestudeerd in Rotterdam en Wageningen en heb brede ervaring in het landbouw bedrijfsleven. Die ervaring wil ik inzetten voor een liberaal bestuur, voor een waterschap dat doet wat het moet doen.