Chantal Nijkerken-de Haan

Chantal Nijkerken-de Haan

Ik ben Chantal Nijkerken en sinds 1 mei 2021 secretaris procedurele zaken van het bestuur van de VVD Regio Zuid.

Kort daarna ben ik wethouder van buiten geworden in de gemeente Venrayd (tot aan maart 2022)

Hiervoor was ik lid van de Tweede kamer en al eerder wethouder.

Ik ben uw vraagbaak als het gaat over de procedures  en reglementen binnen de VVD in Brabant en Limburg