Silvio Erkens.

“Met vallen en opstaan heb ik geleerd, dat als je iets wilt bereiken in het leven, je ervoor moet knokken. Niet afwachten maar je mond opentrekken.”

“De komende jaren komen belangrijke onderwerpen op de politieke agenda. Die zullen veel invloed hebben op hoe ons land er de komende decennia uit gaat zien. Ik sta voor investeren in de economie, meer goede banen. Verduurzaming is daarbij een belangrijk thema, daar zie ik volop kansen om onze economie te versterken. Een veilige leefomgeving vind ik ook belangrijk. Want de samenleving verruwt en in Limburg zie ik dat de grensoverschrijdende criminaliteit toeneemt. Voor die zaken wil ik knokken!”

Portefuile: EZK Klimaat, Energiebeleid, Nederlandse Emissieautoriteit