Daan de Kort

“Laat je niet beperken door je beperking.”

“Mijn naam is Daan de Kort. In 2008 zag ik plotseling nog maar voor 4%. Ineens wilden allerlei instanties bepalen hoe ik mijn leven moest inrichten. Ik vind dat je daar zelf over moet kunnen beslissen. Laat je niet beperken door je beperking. Nu wil ik samen aan de slag zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen.”

Portefeuille: BZK Interbestuurlijke verhoudingen, Financiën mede-overheden, Gemeentelijke herindelingen, Openbaarheid van bestuur en open data, Arbeidsvoorwaarden collectieve sector, rechtspositie politieke ambtsdragers, Adeldom. • SZW Participatiewet (incl. bijstand, WSW)/quotum, Wajong,, ANW, ESF, Re-integratie, SVB, SZW-domein Caribisch Nederland, Ontwikkelingen en ondersteunen van de samenwerking in de SUWI keten