Ytje van de Hulsbeek

Naam: Ytje van de Hulsbeek
Woonplaats: Berlicum


"Samen voor voldoende water"


Waterbeheer in bebouwd gebied

Water wordt steeds lastiger te beheersen. De afgelopen zomer stonden veel beken droog, maar hadden we ook flinke hoosbuien. De ene keer hebben we teveel en de andere keer te weinig water.

Dat kunnen we het beste dicht bij huis bergen. Het sturen van droogte en natheid start in veel gevallen bij mensen in hun eigen tuin. Het beter beheersen van water vraagt daarom om bewustwording bij bewoners en bij bedrijven.

Mijn oplossing: duurzaam waterbeheer

Schoon regenwater hoeven we niet te zuiveren. Door regenwater niet naar het riool af te voeren maar in de tuin te bergen, draagt iedereen bij aan een beter waterbeheer. Samen zorgen we voor duurzaam waterbeheer.