Alex Panhuizen verlaat Provinciale Staten

Op 1 oktober heeft Alex Panhuizen afscheid genomen van Provinciale Staten van Noord Brabant.

Als zeer jong Statenlid kwam Alex in 2015 in de fractie en nu als senior neemt hij afschied. Alex was een gedreven, intelligent fractielid die node gemist zal worden.


Het ga je goed Alex.