Jan Verhoeven stopt als bestuurder bij Waterschap de Dommel

Jan Verhoeven, lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel legt per 1 december om gezondheidsredenen zijn functie neer.

© vvdregiozuid

Tot zijn spijt moet Jan Verhoeven om gezondheidsredenen zijn functie als lid van het dagelijks
en algemeen bestuur van Waterschap De Dommel neerleggen. Hij stopt per 1 december.
 Jan Verhoeven is dan bijna zeven jaar lid van het dagelijks bestuur van ons waterschap geweest. 

Het is heel jammer dat Jan Verhoeven moet stoppen als bestuurder.
Jan is een verbinder en een echte teamspeler. Het waterschap is gegroeid in de samenwerking met
de omgeving. En daar heeft Jan Verhoeven een belangrijke rol in gespeeld.”Jan Verhoeven: “Ik dank
iedereen voor de prettige en constructieve samenwerking.
 Met gepaste trots kijk ik terug op de mooie resultaten die we, samen met onze partners,
in het Dommelgebied hebben bereikt. Het belang van de waterthema’s neemt nog steeds toe.
Ik wens het waterschap en zijn partners veel succes met het waarmaken van de ambities.”