Data ALV's t.b.v. Provinciale en Waterschapsverkiezingen bekend.

De (data voor de algemene ledenvergaderingen ter voorbereiding op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn bekend.

In 2023 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de Provinciale Staten en de waterschapsbesturen. Onze regio heeft de zorg voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord- Brabant en Limburg en de waterschappen Limburg, Aa en Maas, de Dommel en Brabantse Delta.

In deze vergaderingen wordt het kaderstellend advies behandeld (ALV-1), het verkiezingsprogramma vastgesteld en via een groslijst (ALV-2) uiteindelijk de kandidatenlijsten  (ALV-3) vastgesteld.

Indien gekozen wordt in de eerste ALV om de lijsttrekker eerder te benoemen dan de overige kandidaten, worden er extraledenvergaderingen  gehouden die plaatsvinden tussen ALV-1 en ALV-2, de zogenaamde ALV-2a. Deze staan ook in het overzicht


U vindt de data onder activiteiten op de website www.regiozuid.vvd.nl