Kaderstellende Adviezen vastgesteld

De 6 kaderstellende adviezen in de regio Zuid zijn vastgesteld. Op een aantal punten hebben de leden van de respectievelijke waterschappen en provincies andere afspraken gemaakt. Dat betreft met name het wel of niet toestaan van dubbelmandaten artikel 24.4 HR (wel of geen dubbele bestuursfuncties) en de termijnen dat iemand al lid is geweest van een bestuursorgaan. Voor de leden zijn deze kaderstellende adviezen te zien in Mijn VVD onder documenten van de regio.

© Henk Peterse