Provinciale Scoutingcommissies

Hoewel carrièreplanning nadrukkelijk valt onder de eigen verantwoordelijkheid, wil dit niet zeggen dat dit niet ondersteund kan worden. Daarom heeft de VVD ervoor gekozen om talentmanagement hoog op de agenda te zetten. De VVD staat voor de juiste persoon op de juiste plaats in het belang van de publieke zaak! Ook regionaal is een goede scouting en begeleiding van groot belang.

Het Regiobestuur heeft gekozen voor een structurele aanpak van de selectie en begeleiding van talent binnen Brabant en Limburg. Hiertoe zijn twee scoutingscommissies in het leven geroepen. De Brabantse scoutingscommissie en de Limburgse scoutingscommissie.

De scoutingscommissies hebben als opdracht het scouten en begeleiden van VVD-ers die bovenlokale ambities hebben. Of dit nu is als lid van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of als lid van een waterschap. De scoutingscommissies voeren hiertoe oriënterende gesprekken met leden.

 

Ook potentiële wethouders (van buiten), burgemeesters en mensen die namens de VVD actief willen zijn in het maatschappelijk middenveld worden gescout en kunnen bij hen terecht.

 

Tot slot heeft VVD Regio Zuid een rol in de scouting voor landelijke functies en is hierover klankbord van de Permanente Scoutingscommissie.

 

  

Contact

 

Woont u in Brabant dan kunt u zich via BSC aanmelden bij de scoutingscommissie Brabant. Woont u in Limburg dan kunt u zich via LSC aanmelden bij de scoutingscommissie Limburg.

 

U wordt verzocht om bij uw e-mail mee te sturen:

o   een motivatiebrief (van maximaal een half tot een heel A4-tje) waarin u aangeeft wat  uw ambities zijn en wat uw motivatie voor een gesprek is;

o   een curriculum vitae, waaruit zowel uw maatschappelijke als uw eventuele bestuurlijke of politieke loopbaan blijkt;

o   een aanbevelingsbrief van uw lokaal netwerkbestuur. Mocht u die om wat voor reden niet krijgen, dan kunt u dit in uw motivatiebrief aangeven onder vermelding van de reden waarom.

 

Tijdens het gesprek met de scoutingscommissie wordt uw ambitie besproken en krijgt u feedback op uw ambities.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Door u aan te melden bij de scoutingscommissie gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden vastgelegd in een geautomatiseerd computersysteem. Doel van de verwerking van uw persoons gegevens is tweeledig. Enerzijds om de gesprekken met de scoutingscommissie mogelijk te maken en anderzijds worden uw gegevens opgenomen in de talentenpool van het Regiobestuur. Zowel uw ambitie als uw vorderingen worden vastgelegd. Zodra het Regiobestuur op zoek is naar een kandidaat voor een politieke of bestuurlijke functie kan zij de talentenpool voor dat doel raadplegen.

 

Heeft u vragen over één van onze scoutingscommissies? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van deze commissies, Marieke van der Staak  of met het bestuurslid Scouting& Talentmanagement van het Regiobestuur: Renée de Koe