De doorlopende leerlijn talentontwikkeling in de VVD Regio Zuid

De doorlopende leerlijn talentontwikkeling bestaat uit verschillende stappen. Het afronden van de ene stap in de leerlijn is een van de voorwaarden voor doorstroom naar de volgende stap. Elk programma en elke stap in de leerlijn heeft eigen sterke kanten. Sommige trainingen zijn algemeen. Andere trainingen richten zich op bepaalde doelgroepen. Voor alle stappen geldt eigen verantwoordelijkheid voor het leren. Van deelnemers aan trainingen en programma’s wordt verwacht dat zij (ook) zelf leerdoelen benoemen en monitoren en dat zij actief feedback vragen en geven.

Introductie- en basistrainingen
Regionale masterclass
Landelijke kadertraining
Landelijke topkadertraining

Introductie- en basistrainingen

Er zijn introductietrainingen over liberalisme en de VVD als partij voor geïnteresseerden, sympathisanten en nieuwe leden. Basistrainingen politieke oriëntatie en politieke vaardigheden voor VVD-leden en trainingen voor raadsleden en wethouders worden lokaal georganiseerd op basis van het aanbod van de Haya van Somerenstichting. Je volgt ze in beginsel met VVD’ers uit je eigen lokale netwerk of naburige lokale netwerken. De regio streeft naar een voldoende gevarieerd en zowel geografisch als in de tijd goed gespreid aanbod.

Alle trainingen zijn terug te vinden op www.mijnvdd.nl onder Haya.


Regionale masterclasses

De regio organiseert de Regionale Masterclass, die de kern van het opleidingsaanbod binnen de VVD vormen. Met de Masterclasses investeert de VVD Regio Zuid in talenten. De doelstelling van de Regionale Masterclasses is drieledig. In de eerste plaats heeft een Masterclass als doel het ontdekken, ontwikkelen en selecteren van VVD-talent. Daarnaast heeft een Masterclass als doel dit talent te ‘activeren’ en te adviseren in zijn of haar ontwikkeling richting een politieke of bestuurlijke functie namens de VVD of een kaderfunctie binnen de VVD. Tot slot – maar zeker niet onbelangrijk – wil de VVD Regio Zuid met de Masterclass werken aan het verder opbouwen van een VVD netwerk in Brabant en Limburg.

Neem voor nadere informatie contact op met het bestuurslid Opleidingen en Talentontwikkeling van de regio: Renée de Koe

Landelijke programma's

In de landelijke programma’s (Kader- en Topkadertraining) kom je VVD-ers uit het hele land tegen. Om tot de Kadertraining toegelaten te worden, moet je eerst aan een Regionale Masterclass deelnemen. Tevens wordt verwacht dat je een politieke of bestuurlijke functie hebt. De regio streeft naar een evenredige deelname van VVD-ers uit Brabant en Limburg aan deze landelijke programma’s. Voorinformatie over deze programma’s, www.opleidingen.vvd.nl.