Taken bestuur VVD Regio Zuid

Het bestuur VVD regio Zuid is verbindende schakel.

Het VVD Regiobestuur Zuid is de verbindende schakel tussen de Lokale Netwerken, de Statenfracties, de Waterschappen en de landelijke partijorganisatie van de VVD in Den Haag.
De VVD kent de volgende geledingen: het Landelijke Bestuurdersoverleg, Regio's (+ 1 Regio Buitenland), waaronder Regio Zuid voor de provincies Brabant en Limburg  en de lokale netwerken welke zich aan het omvormen zijn tot een bestuurlijke eenheid van ongeveer 120 leden. 
De gebiedsgrens valt samen met de provinciale grenzen van Brabant en Limburg.
Bestuur Regio Zuid                                         
De bestuursleden worden in functie benoemd volgens het Huishoudelijk Reglement van de VVD vereniging. 
Evenals in de lokale afdelingen/lokale Netwerken berust het "hoogste gezag" bij de ten minste één maal per jaar te houden Algemene Ledenvergadering van de Regio. Alle leden hebben toegang tot deze vergadering, mogen het woord voeren en hebben stemrecht (dat laatste mits aan de voorwaarden in de Statuten en het HR is voldaan).
Het takenpakket van de Regio omvat onder andere:

  • het bevorderen van het goede verloop van de werkzaamheden in de Lokale Netwerken en Statenfracties/Waterschapsfracties in haar gebied, 
  • de kandidaatstelling voor de Eerste en Tweede Kamer,
  • het meewerken aan de kandidaatstelling voor andere vertegenwoordigende lichamen, 
  • het verzorgen van PR-, opleidings- en trainingsactiviteiten, 
  • het Talentmanagement, toeleiding tot (kader-)trainingen
  • het organiseren van provinciale en waterschapverkiezingen en de campagnes die daarbij horen

U kunt contact opnemen met de secretaris van het regiobestuur via: secretaris@vvdregiozuid.nl